Вступнику 2022

 ВСП ” ВОВЧАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОГОЛІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Головними завданнями Коледжу є:

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти ОКР  фахового молодшого спеціаліста та фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за обраними ними спеціальностями;

– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Основні напрями діяльності:

– підготовка студентів за денною та заочною формами навчання згідно з державним  замовленням і договірними зобов’язаннями   з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у встановленому законодавством України порядку;

  • надання повної загальної середньої освіти;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

– 071 Облік і оподаткування

– 208 Агроінженерія

 

 

Місце знаходження Коледжу:

Україна, 62504, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 93- А

Телефони: 0680965585,  (05741) – 4 – 62 – 74
З 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00

Електронна адреса: vthntusgipv@gmail.com