Методичний кабінет

Єдиний спосіб зробити свою справу великою – це любити її.

(Стів Джобс)

Методист

ВСП “Вовчанський фаховий коледж

Державного біотехнологічного університету”

Галушкін Андрій Вікторович

МЕТОДИЧНА РОБОТА КОЛЕДЖУ

  1. Методична робота (основні напрямки, функції, ФПК, атестація)
  2. Організаційно-методична робота з молодими викладачами
  3. Методичні рекомендації до аналізу відвіданого заняття
  4. На допомогу викладачам (схеми складання методичних розробок)
  5. Зразки річних звітів
  6.  Атестація педагогічних працівників

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

♦    поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики;

♦   поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета/дисципліни та методики його викладання;

♦   вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета/дисципліни, володіння сучасною науковою методологією;

♦   освоєння методики викладання предмета/дисципліни; випереджальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;

♦   удосконалення   методики   застосування   наочних   посібників,   технічних засобів   навчання, дидактичних матеріалів;

♦   упровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнень    психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;

♦   систематична інформація про нові методичні рекомендації,    глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

♦          1. ДІАГНОСТИЧНА,

яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

♦          2. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА,

яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

♦          3. КОРИГУВАЛЬНА,

яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

♦          4. КОМПЕНСАЦІЙНА,

яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

♦          5. ПРОГНОСТИЧНА,

яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

♦         6. МОДЕЛЮЮЧА,

яка забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

♦ Курси ФПК.

♦ Стажування на кафедрах університетів.

♦ Атестація.

♦ Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи.

♦ Семінари, конференції.

♦ Школа молодого викладача.

♦ Методична робота:

– підготовка методрозробок,

– підготовка методрекомендацій,

– методдоповідей.

♦ Робота зі спеціальною та методичною літератуою

                                Стажування ДБТУ-2023                                                                                                 Атестація-2023