Вакантні посади

1. Педагогічні працівники приймаються на роботу в заклади освіти
відповідно до Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу», від 27 вересня 2000 р.
№ 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних
психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів
діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або
оточуючих», інших нормативно-правових актів.
2. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну
приналежність, походження та документи, подання яких не
передбачено законодавством.
Для заміщення вакантної педагогічної посади або іншої посади в ВСП
«Вовчанський фаховий коледж Державного біотехнологічного університету»
необхідно пройти співбесіду з директором закладу і у разі позитивного
рішення подати наступні документи:
 заява про прийняття на роботу – 1 ;
 ксерокопії документів про вищу педагогічну (іншу) освіту – 2 шт.;
 ксерокопії паспорту – 2 шт.;
 ксерокопія ідентифікаційного коду – 2 шт.;
 трудова книжка;
 медичний огляд лікарів, занесений в медичну книжку;
 2 фото 3х4
Наявність вакантних посад:
01.02.2023       Викладач природничих наук (біологія, хімія, географія)