Історія створення

FASAD_

Історична довідка

  Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – один із найстаріших учбових закладів України. Десятки тисяч його випускників трудяться на підвищення добробуту свого народу: вирощують хліб, ведуть  бухгалтерський облік,  ремонтують трактори і комбайни, перевозять вантажі за кермом автомобілів.

   В 1922 році в місті Вовчанськ була організована професійно-технічна школа. З розвитком народного господарства СРСР, в умовах перших п’ятирічок, збільшувалася потреба в кваліфікованих кадрах. Збільшувався контингент учнів і у  Вовчанській професійно-технічній школі.

    Перехід сільського господарства з індивідуального на колективне поставив задачу підготовки механізованих кадрів для сільського господарства. З цією метою постановою Ради Народних Комісарів від 17 жовтня 1931 року на базі професійної технічної школи (що існувала на базі колишнього ремісничого училища та професійної технічної школи) було створено Вовчанський технікум механізації сільського господарства.

 Спочатку було організовано два відділення: механізації сільського господарства і сільськогосподарського будівництва. В подальшому відділення   будівництва було ліквідовано, проіснувавши не тривалий час.

       В період організації технікуму матеріальна база була дуже слабкою. Технікум мав: навчальний корпус з 4-аудиторіями, майстерні з такими цехами – ковальським, токарним, столярним, ливарним і силовою установкою (електростанцією). Не було навіть мінімальної кількості сільськогосподарської техніки, плакатів, наочних посібників, необхідних для проведення занять.  Для проходження практики учні виїжджали до радгоспів і колгоспів. Закінчивши технікум, направлялися на роботу в МТС і радгоспи Харківської області. Працювали в якості старших і дільничих механіків.

       Перший випуск техніків-механіків відбувся в 1935 році.

      З розвитком народного господарства, науки і культури СРСР покращувалася і матеріальна база навчальних занять. З 1935 р.  матеріальна база технікуму була достатньою, щоб забезпечити якісну підготовку спеціалістів сільського господарства.

  В 1936 – 1941 роках  при технікумі паралельно створюється школа механізації, яка готувала слюсарів, токарів, комбайнерів і шоферів для роботи в МТС області. Всього за довоєнні роки технікум підготував 600 техніків-механіків.

    В ці роки йшла поступова відбудова навчальних корпусів і виробничих майстерень. До 1949 року були повністю відбудовані навчальні корпуса № 1 і № 2,  а восени 1954 року закінчено відбудовувати навчально-виробничі майстерні. Поповнявся парк тракторів та сільськогосподарських машин, з кожним роком покращувалася матеріально-технічна база технікуму.

  Під кінець 1953-1954 навчального року  в технікумі було 9 класних кімнат, частина з яких обладнана під предметні кабінети. До послуг учнів була бібліотека з читальним залом із загальним книжковим фондом в 10566 томів, із яких підручників було 6967 екземплярів.

1952 року   в технікумі   відкривається заочне відділення по підготовці кадрів для села без відриву від виробництва. Перший випуск спеціалістів відділення здійснено у 1955 році.

В 60-ті роки матеріальна база Вовчанського технікуму механізації сільського господарства мала все  необхідне для навчання і виховання кваліфікованих спеціалістів сільського господарства.

  В 1965 році в технікумі відкривається нове відділення – механізації та електрифікації тваринницьких підприємств. Відділення готувало техніків-електромеханіків для роботи в тваринництві. Виділяються значні кошти для придбання обладнання, лабораторії нового відділення комплектуються новими механізмами і наочним приладдям для більш успішного закріплення теоретичних знань учнів.

  В 1972 році технікум спіткало лихо. В результаті пожежі повністю вийшов з ладу основний навчальний корпус № 1. Вдалося врятувати лише невелику частину матеріальних цінностей, які знаходилися в цьому корпусі.

   Навесні 1972 року було розпочато будівництво нового навчального корпусу. Вже у вересні 1974 року учні приступили до занять в новому навчальному корпусі. Але будівництво не припинялося і в 1979 році був зданий  в експлуатацію громадсько-побутовий корпус. Одночасно вступив в дію новий спортивний  майданчик. Була проведена робота по благоустрою території технікуму.

В 1975 році був організований музей бойової та трудової слави. При  лабораторіях постійно діють гуртки технічної творчості.

   В 1987 році було здано в експлуатацію новий гуртожиток на 200 місць.

У 2001 році було відкрито нове відділення бухгалтерського обліку. У 2004 році здійснено перший випуск, який мав 50 студентів – висококваліфікованих спеціалістів з даної спеціальності. Додатково випускники отримують робочу професію – оператор комп’ютерного набору, що було і є актуальним у нових умовах господарювання.
Зараз технікум має статус національного навчального закладу, що дає право на підготовку фахівців і підтверджено відповідною ліцензією.Читати далі