Публічна інформація

 1. Положення про коледж

 2. Експертні висновки акредитаційної експертизи 2018 рік 

 3. Рішення акредитаційної комісії

 4. Наказ МОН України про результати акредитації та атестації

 5. Положення про центр працевлаштування

 6. Положення про центр робітничих професій

 7. Положення про організацію освітнього процесу у Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 8. Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 9. Положення про відділення ВТХНТУСГ імені Петра Василенка

 10. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 11. Положення про самостійну роботу студентів ВТХНТУСГ імені Петра Василенка

 12. Положення про циклову комісію ВТХНТУСГ імені Петра Василенка

 13. Положення про педагогічну раду ВТХНТУСГ імені Петра Василенка

 14. Колективний договір Вовчанського технікуму ХНТУСГ імені Петра Василенка

 15. Додаток до колективного договіру № 3

 16. Додаток до колективного договіру № 5 ( про преміювання)

 17. Правила внутрішнього розпорядку ВТХНТУСГ імені Петра Василенка

 18. Положення про студентську раду ВТХНТУСГ імені Петра Василенка