Вступнику

 ВСП «ВОВЧАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОГОЛІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
Відповідно до наявних ліцензій ВСП «Вовчанський фаховий коледж Державного
біотехнологічного університету» здійснює підготовку здобувачів за такими
спеціальностями/освітньо-професійними програмами:
071 «Облік і оподаткування» – на базі 9, 11 класів, ОКР «кваліфікований робітник» та інших
рівнів освіти – денна форма навчання.
208 «Агроінженерія» – на базі 9, 11 класів, ОКР «кваліфікований робітник» та інших рівнів
освіти – денна та заочна форма навчання.
7241 Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування – з числа здобувачів
відділення «Агроінженерія» – вечірня форма навчання.
8322 Водій автотранспортного засобу категорії В, С1 – з числа здобувачів відділення
«Агроінженерія»
8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2 – з числа
здобувачів відділення «Агроінженерія»
4112 Оператор комп’ютерного набору -– з числа здобувачів відділення «Облік і
оподаткування»

 

Місце знаходження Коледжу:

Україна, 61098, м. Харків, вул. Барикадна, 51

Телефони: +380970238710
З 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00

Електронна адреса: vovcanskijkoledzdbtu@gmail.com