Циклова комісія професійної підготовки на відділенні “Агроінженерія”

Перегуда Анна Володимирівна

Викладач дисциплін “Економіка та
організація підприємництва”, “Основи аграрного бізнесу”.
Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, магістр з відзнакою, 2018р

 

 

 

Савченко Олег Вячеславович

З відзнакою закінчив у 2015 році Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут” та здобув ступінь магістра, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “комп’ютеризовані системи управління та автоматика”  і здобув кваліфікацію “професіонал в галузі комп’ютеризованих систем”.
У коледжі викладаю наступні дисципліни:
1.  Загальна електротехніка з основами автоматики
2. Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки

 

 

 

Соларьов Олександр Олексійович

2006-2012 – навчання в Сумському національному аграрному університеті,
спеціальність «Механізація с.-г», диплом з відзнакою.
2020-2022 – навчання в Державний біотехнологічний університет,
спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», диплом з відзнакою.
2012-2015 – навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного
університету, спеціальність «Машини і засоби механізації сільського
господарства».
З 2015 року – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента,
заступник декана, в.о. декана факультету.
2016 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.05.11 Машини і засоби механізації
сільського господарства на тему: «Обґрунтування процесу ущільнення
ґрунту колісними рушіями МТА».
Викладаю дисципліни: “Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали”,”Основи теплотехніки та гідравліки”.

Мазурін Олександр Олегович

У 2015 році закінчив Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут” за напрямом “комп’ютеризовані системи управління та автоматика”.
Викладаю дисципліни ПДР і ОКА та займаю посаду майстра з виробничого
навчання.

 

 

 

 

Гужвій Інна

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію у 2007 році.

Викладаю дисципліни “Взаємозамінність”, “Комп’ютери та КТ”

 

 

 

 

 

 

 

Бондарєва Тетяна Павлівна

Викладач дисципліни “Вступ до спеціальності” на відділенні “Агроінженерія”.
Освіта: Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка, магістр з агроінженерії з
відзнакою, 2019 р.

 

 

 

 

 

Поляков Олексій Вячеславович

Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка, 2011
ІІ курс – Основи агрономії, Основи тваринництва, Ознайомча практика;

ІІІ курс – Основи охорони праці, Сільськогосподарські машини (+практика),
МО для тваринництва (+практика), Експлуатація машин і обладнання;

ІV курс – Машини і обладнання для переробки с/г продукції, Практика
тех.сервіс, ЕМО (+практика і КП).

 

 

Олена Берестова

Закінчила Харківський державний педагогічний
університет їм. Г.С. Сковороди, 3 червня 1997.Викладаю фізичне
виховання

 

 

 

 

 

Захаров Дмитро Анатолійович

Викладач –методист вищої категорії. Трактори і автомобілі, Ремонт
машин і обладнання, Технічний сервіс в АПК.
У 2007 році закінчив “Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка” – спеціаліст. Інженер-механік.

У 2015 Національний технічний університет  “Харківський політехнічний інститут” викладач вищих навчальних закладів.

 

 

 

Прасол Наталя Миколаївна

2011 – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Вчитель Історії та правознавства.
Викладаю “Історія України” та “Основи правознавства”